Intro

Forside
INTRO

Jeg er dels privatpraktiserende specialpsykolog med bred erfaring inden for børne-ungdomspsykiatri og psykoterapi, dels tilknyttet internetpsykiatrien.dk
Mit primære fokus er behandlings- og konsulentopgaver, som retter sig mod børn og unge op til 25 år samt deres familie og netværk.
Jeg tilbyder supervision og uddannelse til psykologer og andre faggrupper.

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.

Bund 1.indd