Psykologer

 PSYKOLOGER
Der ydes individuel og gruppe supervision
• til autorisation
• til specialistuddannelse i børnepsykologi
• til specialistuddannelse i psykoterapi
• af psykologisk undersøgelse, formidling og rapportskrivning
• af individuel, familie og netværksbaseret terapi

Der ydes supervision på egen stil.

Supervisionen kan foregå ved fremmøde eller som tele-supervision via internettet.