Baggrund

2 Tegninger

BAGGRUND 

Jeg har mange års erfaring med udredning og behandling af børn, unge og voksne med psykiatriske problemstillinger. Jeg har særlig interesse for behandling af ADHD, autisme, OCD, angst og depression, og spiseforstyrrelser hos børn og unge. Jeg arbejder både individuelt og gruppebaseret med børn og unge. Jeg har bred erfaring med inddragelse af familie og netværk, når dette er relevant.

I behandlingen inddrager jeg flere anerkendte metoder afhængig af det individuelle behov hos min klient.  Af primært anvendte metoder kan nævnes kognitiv-adfærdsterapi, psykoedukation og for udvalgte problemstillinger netværksbaseret indsats. Andre behandlingsformer kan eksempelvis være narrative, systemiske eller psykodynamiske metoder.
Ud over det kliniske arbejde har jeg flere års erfaring med undervisning, supervision og ledelse.

Uddannelse og specialistgodkendelser

 • 2011 Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, godkendt af Sundhedsstyrelsen
 • 2008 Specialist i børnepsykologi, godkendt af børnepsykologisk fagnævn, Dansk Psykolog Forening
 • 2007 Specialist i psykoterapi, godkendt af psykoterapeutisk fagnævn, Dansk Psykolog Forening
 • 1997 Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet
 • 1995 Psykologisk Kandidateksamen, Aarhus Universitet

Klinisk erfaring

 • 2013 –   Privatpraktiserende specialpsykolog
 • 2014 – 2018   www.internetpsykiatrien.dk
 • 2012 – 2013 Børneteamet (7-13 år), Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Esbjerg.
 • 2008 – 2011  Ambulatorium for skolebørn (7-13+ år) med ADHD, OCD og komorbide lidelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov.
 • 2002 – 2007 Dagafdeling for skolebørn (7-13 år) med ADHD og komorbide lidelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.
 • 1998 – 2002 Center for Spiseforstyrrelser (14-55+ år), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov.
 • 1997 – 1998 Voksenpsykiatrisk Hospital, afd. M, Risskov, og Lokalpsykiatrisk Center Syd, Viby.
 • 1997 – 1997 Revalideringsklinikken, Århus.
 • 1995 – 1996 Voksenpsykiatrisk sygehus og distriktspsykiatri, afd. B, Aalborg.

Publikationer

 • Trillingsgaard, A., Stenderup, E., Damm, D. (2004) Urolige og Ukoncentrerede småbørn. Tidlig identifikation og indsats i forhold til småbørn med ADHD.  ADHD foreningen
 • Trillingsgaard, A., Wejdemann, A., Stenderup, E., Alsinger, B. (2007) Caseformulering i praksis. Psykolog Nyt, nr. 17, p.28-33