Børn

BØRN

Samtaler med barn og forældre kan øge forståelse og vække nye muligheder, når barnet gennem længere tid har vist tegn på dårlig trivsel og uhensigtsmæssig adfærd, ex. plages af tanker, nedtrykte eller svingende følelser, irritabilitet, søvnproblemer, spiseproblemer, fremtræder konfliktskabende, isolerer sig, vægrer sig mod skolegang eller fritidsaktiviteter, o.a.

Barnets deltagelse i samtaleforløb afhænger af alder og modenhed. Indimellem er det hensigtsmæssigt at hovedparten af samtalerne foregår alene med forældre, hvor sigtet dels er på forståelse af barnets situation, dels på at forældre genvinder overblikket og muligheder for at hjælpe barnet i hverdagen.