Unge op til 25 år

 

Ung med pårørende
Som ung møder man mange udfordringer og nogle unge reagerer på ungdomslivets udfordringer med øget tristhed, ængstelse, perfektionisme, tilbagetrækning, spiseproblemer eller vrede. Stigende bekymringer og/eller konfliktniveau kan føre til et fastlåst og negativt mønster for den unge og familien. Et samtaleforløb med den unge, hvor forældre inddrages, kan afdække nye veje, øge forståelsen for den unges udfordringer samt øge den unges selvindsigt og handlemuligheder. På baggrund af den unges modenhed og problematik tilrettelægges, hvorvidt samtaler skal foregå samlet eller individuelt.

Ung-voksen
At være myndig og godt på vej, men alligevel ikke klar til de krav som stilles til den voksne, er en almen erfaring. Mange klarer det alligevel og vokser med opgaven. Nogle føler sig tiltagende utilpas, får problemer med at sove eller spise, bliver triste og indadvendte, bliver angst, får tvangstanker, eller mister troen på sig selv. Enkelte får problemer med koncentration og motivation i forbindelse med opstart eller gennemførelsen af et uddannelsesforløb/arbejde. Den unge-voksne kan alene eller sammen med forældre tage henvendelse. Afhængig af problematik og ønsker aftales fokus for samtaler, samt der aftales om/hvordan forældre inddrages.