Psykologer

 PSYKOLOGER
Jeg tilbyder individuel og gruppe supervision
• til autorisation
• til specialistuddannelse i børnepsykologi
• til specialistuddannelse i psykoterapi
• af psykologisk undersøgelse, formidling og rapportskrivning
• af individuel, familie og netværksbaseret terapi

Der gives supervision på egen stil

Der gives supervision på internetbaseret behandling og videosamtaler

Supervisionen kan foregå ved fremmøde eller som video-supervision.