Udredning

Børnegruppe
UDREDNING

Der kan udføres kognitiv og neuropsykologisk udredning af forskelligt omfang. Omfang aftales inden opstart.

Større psykologiske udredninger vil omfatte indhentning af oplysninger om barnets udvikling og nuværende funktion i hjem, institution og skole. Der vil blive foretaget en psykologisk undersøgelse og resultatet heraf vil blive præsenteret i en skriftlig rapport og ved en samtale med de relevante personer.

PRISEN aftales i den enkelte sag afhængig af problemstilling og omfang.

AFBUD eller flytning af aftale: Hurtigst muligt og senest kl. 16 dagen før.

Ved aflysning efter kl. 16 dagen før opkræves honorar for den aflyste test-konsultation.

Afbud sendes på SMS: 42 42 83 02 eller mail: psykolog@ellenstenderup.dk