Forældre

Forældre

Forældre kan søge rådgivning omkring deres barn (evt. voksne-barn) som de oplever i mistrivsel. Rådgivningen kan være indledning til, at forældre støtter ham/hende igennem en krise eller til at søge relevant behandling. Hvis det vedrører en voksen, der allerede er i et individuelt behandlingsforløb hos mig, vil der sædvanligvis ikke kunne tilbydes rådgivning til forældre uden den voksnes accept.