Andre faggrupper

ANDRE FAGGRUPPER
Der ydes supervision af læger, pædagoger, lærere, sygeplejesker, plejefamilier, m.m., i forhold til
• udredning af udviklingspsykopatologi
• kognitiv-adfærdsterapi
• pædagogisk intervention
• miljøterapi og relationsbehandling
• netværksbaseret indsats
• specialundervisning

Supervisionen kan foregå ved fremmøde eller som tele-supervision via internettet.

PRISER

  • 1-2 personer 1200 kr/time
  • 3-4 personer 1600 kr/time
  • Større grupper: efter aftale
  • Kørsel: efter statens gældende takst

AFBUD OG BETINGELSER

  • Afbud eller flytning af aftale gives hurtigst muligt og senest kl. 16 dagen før
  • Ved aflysning efter kl. 16 dagen før faktureres 50% af det fulde beløb
  • Ved aflysning/udeblivelse efter kl. 8 samme dag faktureres det fulde beløb

Afbud sendes på SMS: 42 42 83 02 eller mail: psykolog@ellenstenderup.dk